Yer altının tomografisi ve ultrasonu çekilecek, alüvyon ve kayalık bölgeler belirlenecek

– Yer altının tomografisi ve ultrasonu çekilecek, alüvyon ve kayalık bölgeler belirlenecek

EDİRNE – Kuzey Anadolu Fay zonuna yakınlığıyla bilinen Edirne ve ilçelerinde yer altının tomografisi, ultrasonu çekilecek. Yapılacak çalışmalar neticesinde; zeminin büyütme değeri, hakim titreşim periyodu, zemin sıvılaşma potansiyeli ve Vs30 enine dalganın değişimi belirlenecek. Tunca ve Meriç Nehirleri boyunca yapılacak çalışmalarda da, alüvyonun kalınlığından taşıma gücüne kadar inceleme yapılacak.

Kuzey Anadolu Fay hattı, Saros Körfezinden Yunanistan’a doğru devam ediyor. Kuzey Anadolu Fay zonuna yakınlığıyla bilinen Edirne ve ilçelerinde zeminin jeoteknik belirlenmesi için örnek bir projeye birkaç yıldır çaba harcanıyor. Proje hakkında açıklamalarda bulunan Trakya Üniversitesi Doğal Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali Kaya, araştırmalara çok kısa bir zamanda başlanabileceğini ifade etti.

Yapılacak inşaatlara taban hazırlanacak

Edirne’nin Keşan ve Enez ilçelerinin Kuzey Anadolu Fay zonuna göreceli olarak daha yakın olduğunu belirten Kaya, Mikrobölgeleme araştırmasıyla yer altının tomografisini, ultrasonunu çekmeyi hedeflediklerini açıkladı. Yapılacak çalışmayla birlikte zeminin büyütme değerini, hakim titreşim periyodunu, zemin sıvılaşma potansiyelini ve Vs30 enine dalganın değişimini belirleyeceklerinin altını çizen Kaya, çalışmanın tamamlanmasıyla sözel yerine veriler üzerinden konuşulacağını ve çıkan sonucun hem yerel yönetimlerle hem de AFAD ile paylaşıp yapılacak inşaatlara bir taban hazırlanacağını vurguladı.

Alüvyon ortam haritalandırılmış olacak

Jeoloji mühendisleri, Jeofizik mühendisleri, inşaat mühendisleri ve kent plancılarıyla bu çalışmayı birlikte yürüteceklerini vurgulayan Kaya, Tunca ve Meriç Nehirlerinin getirdiği alüvyonların da inceleneceğini açıkladı. Alüvyonların kalınlığından taşıma gücüne, büyütmesinden zemin hakim titreşimine kadar inceleme yapmayı hedeflediklerini söyleyen Kaya, “Zaman zaman makro bölgeleme çalışmasıyla 300 metre derinleri görebileceğimiz araştırmalar yapmak zorunda da kalabiliriz, o derinlikte de araştırmamızı gerçekleştireceğiz. Tunca ve Meriç nehirlerinin sınırlarımızdan girişinden itibaren Ege Denizine dökülene kadar güzergah boyunca nehir civarında çalışma yapılacak. Bu çalışma yapılırken oralardaki alüvyon ortam haritalandırılmış olacak.” açıklamasında bulundu.

Taşıma gücü, zemin hakim titreşim periyodu, sıvılaşma potansiyeli ortaya konulacak

Yer altının tomografisini çekerken belirli istikametler boyunca yere kablolar serdiklerini ve yer altının tomografisini çektiklerini anlatan Trakya Üniversitesi Doğal Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali Kaya, ardından bilgisayar ortamında değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi. Kaya, çalışma tamamlandığında yer altında bulunan yapıların ortaya çıktığını açıkladı. Kaya, “Yer altını nasıl ortaya koyuyorsak, Edirne zemininin su içeriğini, katmanların derinliği gibi ciddi parametreleri bize verecek. Taşıma gücü, zemin hakim titreşim periyodu, sıvılaşma potansiyeli ve Vs30 hızı gibi ve büyütme değeri gibi parametreleri başka yöntemlerle ortaya koyacağız.” açıklamasında bulundu. Yapılarda da inceleme yapmanın mümkün olduğunu açıklayan Kaya, çekilen röntgende donatıların varlığı, uyulması gereken kurallara uyulup uyulmadığı, kolonların, kirişlerin ve duvarların sağlamlığı konusunda fikir yürütebildiklerini ayrıca kolonlarda, kirişlerde ve duvarlarda nem olup olmadığını ortaya koyabildiklerini vurguladı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir