Şentop: Batıdaki üzere giyinenler kendilerini çağdaş, zeki ve kültürlü zannediyor

TBMM Lideri Mustafa Şentop, “Batıdaki beşerler üzere giyinenler, yüzünü, gözünü, saçını, kaşını batılı beşerler üzere yapanlar kendilerini çağdaş, bilgili, zeki, kültürlü beşerler olarak zannediyor. Bir kısım beşerler neyin ne olduğunu bilerek ve taammüden bunu yapıyor” dedi.

TBMM Lideri Mustafa Şentop, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) 4 Eylül Kültür Merkezi’nde düzenlenen 19’uncu BAŞKAN İmam Hatipliler Kurultayı’na katıldı.

Kurultayda ‘Genel Değerlendirme’ ve ‘Geleceğe Bakışlar’ temalı konuşma yapan Şentop, şunları söyledi:

* “İmam hatip okulları ve liseleri aslında tek bir okul olarak değil bir okullar zinciri, topluluğu olarak kurulmuştur. Hasebiyle bir eğitim kurumuyla bir arada bu eğitim kurumunun kurucusundan, yöneticisinden, öğreticisine ve öğrencisine kadar büyük bir camiayı kuşatan ve kapsayan bir kurum olarak yüzüncü yılını idrak edecek.

* Değerli bir yıl dönümü olduğunu Türkiye’de söz etmek, anlatmak isterim. Üstelik bu kuruluşun üzerinden yüzyıl geçtiği halde milletimizin teveccühüne mazhar olmaya artarak devam etmek bu kurumun kıymetini göstermesi açısından çok farklı dikkat caziptir. İmam hatipler milletimizin gereksiniminden doğmuştur.”

“İMAM HATİP LİSELERİNİ KURAN MİLLETİMİZDİR”

Şentop, kelamlarına şöyle devam etti:

* “Bugün Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Lideri olarak bendeniz ve birçok mevkide bulunan arkadaşlarımız imam hatip lisesi mezunlarımızdır. Milletimizin çabası ve istikbaliyle yükselen bu okulların muvaffakiyetini ortaya koymaktadır.

* Aslında bu muvaffakiyet milletimizin başarısıdır. Zira imam hatip liselerini kuran milletimizdir. Az evvel bir gereksinimden doğduğunu söz etmiştim. Esasen imam hatip liseleri yalnızca milletimizin birtakım dini pratiklerini karşılayacak onlara karşılık verecek din adamları yetiştirilmesi problemiyle ortaya çıkmamıştır.

* Gerçekten bu fikir ve tabirler ulusal eğitim temel kanunlarına işlenmiştir. İmam hatip okulları ve liseleri yalnızca bir mesleğe yönelik eğitim veren, öğrenci yetiştiren kurumlar değildir. Kanunda diyor ki, ‘mesleğe ve yüksek tahsile öğrenci yetiştiren kurumlardır’ diyor.”

“TERÖRE KARŞI NE KADAR TESİRLİ KURUMLAR OLDUĞU GÖRÜLECEKTİR”

Şentop şöyle konuştu:

* “Terör ve globalleşmenin yaygınlaştırdığı ve Türkiye’nin de ağır bedeller ödemesine yol açan kıymetli bir sorun. Bu okulların teröre karşı ne kadar tesirli kurumlar olduğu görülecektir.

* Yalnızca Türkiye için söylemiyorum. Bu anlayışın etrafımızdaki ülkeler ve birçok bölge açısından imam hatiplilerin temsil etmiş olduğu anlayışın ve dinin temel kaynaklarından öğrenilmesine dayanan yaklaşımın ne kadar değerli olduğunu dünyadaki gelişmeler çerçevesinde uygulamak gereklidir.

* Tabii zaman vakit imam hatip liselerinin siyasetin bir materyali haline geldiğini de gördük. Yalnızca Türkiye Büyük Millet Meclisi Lideri olarak değil, hukuk okumuş bir toplumsal bilimci olarak, bir eğitimci olarak, bu okullarda eğitim görmüş birisi olarak şunu açıklıkla söz etmek isterim.

* İmam hatipliler siyasetin konusu, siyasetçilerin gereci, vakit zaman da akıl almaz telaffuzların, tabirlerin, yasakların, muhatabı olmayı kendileri tercih etmediler. Hatta imam hatipliler ve çocuklarını bu okullara gönderen aileleri bu tartışmaların dışında kalmak için ebediyen azami bir titizlik, dikkat ve uğraş göstermişlerdir.

* Lakin maalesef inancı ve inanç hassasiyetini eğitimi konusu olamayacak kadar değersiz gören kimileri daima insani olan pahaları yok sayan bağnazlıkla imam hatiplileri siyasi tartışmaların konusu haline getirmişlerdir.

* İşte hepinizin hatırlayacağı bir kat sayı mağduriyeti bu türlü bir bağnazlığın ve uygulamanın sonucuydu. Şükür ki artık bu türlü bir durum ortadan kalkmış. Devlet kendi kurumları bilhassa de eğitim kurumları ortasında ne ayrımcılık yapmalıdır ne de onlardan bir kısmını ayrıcalıklı görmelidir. Kanaatim budur.”

“BATIDAKİ ÜZERE GİYİNENLER KENDİLERİNİ KÜLTÜRLÜ BEŞERLER ZANNEDİYOR”

İmam hatip okullarından rahatsız olan çevrelerin olduğunu söyleyen Şentop, şu tabirleri kullandı:

* “Onların temel rahatsızlığı imam hatip liseliler değildir. İmam hatip liselerinin muhtevasıyla ilgili bir rahatsızlık var. Dine karşı, dindarlığa karşı, Türkiye’deki milletin temel kıymetlerine karşı olan, hasımlıklarını, düşmanlıklarını açıkça tabir edemeyenler imam hatip liselerine, imam hatip liselerinden mezun olan öğrencilere karşı bunu tabir ediyor. Tabii bunun bir kısmı şuurludur.

* Bir kısım beşerler neyin ne olduğunu bilerek ve taammüden bunu yapıyorlar. Ancak büyük bir kısmı da cehalet sebebiyledir. Zira Türkiye’de yüzünü batıya çeviren, batıdaki beşerler üzere giyinenler, yüzünü, gözünü, saçını, kaşını batılı beşerler üzere yapanlar kendilerini çağdaş, bilgili, zeki, kültürlü beşerler olarak zannediyorlar.

* Bunlar kıymetli ölçüde yalnızca kendi içinde bir ortaya geldiklerinde ve daima birbirlerinin görüşlerini teyit eden konuşmalar yaptıkları için de kendileri dışındaki dünyadan çok büyük ölçüde habersizler. Neler olup bittiğini farklı dünya görüşüne sahip olanların yaşayış üslubuna sahip olanların neler bildiğini, bilgi, kültür ve zeka derecesini ölçmekten, anlamaktan, takdir etmekten acizler. Bunu büyük manada cehalet olarak tabir ediyorum.” (DHA)