Mahkemeden emsal karar: Tarihi bina tekrar İBB’ye geçti

Tarih Vakfı’nın kullandığı Fatih Zindankapı Mahallesi Değirmen Sokak, numara 13’te bulunan Haliç kıyısındaki tarihi bina, mahkeme kararıyla yine İBB mülkiyetine geçti.

2008 yılında yürürlüğe giren Vakıflar Kanununun 30’uncu unsurundaki, “Vakıf yoluyla meydana gelip de her ne suretle olursa olsun Hazine, belediye, özel yönetimlerin yahut köy hukukî kişiliğinin mülkiyetine geçmiş vakıf kültür varlıkları mazbut vakfına devrolunur” kararı münasebet gösterilerek bina 2018 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredildi.

İBB 2019’DA DAVA AÇTI

İBB, Temmuz 2019’de tescil sürecinin iptali için dava açtı. Mahkeme tarihi kayıtları inceledi, uzman raporlarıyla kıymetlendirme yaptı. İstanbul 8. Asliye Hukuk Mahkemesi geçtiğimiz günlerde kararını açıkladı.

Mahkeme tarihi binanın Vakıflar Genel Müdürlüğüne dönemine münasebet gösterilen Vakıflar Kanunun 30. Unsurunun kâfi olmadığını, bilgi ve evraklarla tarihi yapının ismi geçen Haremeyn ve Mirdivani Vakfına ilişkin olup olmadığının ispatlanması gerektiğini hatırlattı. Tapu kaydı, kroki, imar durumu, keşif ve eksper raporları ışığında karar veren mahkeme, 5737 Sayılı Vakıflar Kanunun 30. Husus kurallarının oluşmadığına hükmetti.

Mahkeme, Harameyn ve Mirdivani Vakfının tapusunun iptaline, tarihi yapının davacı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne kayıt ve tesciline karar verdi. Misal biçimde İBB’nin elinden alınarak Vakıflara devredilen Seyahat Parkı ve Galata Kulesiyle ilgili davalar hala devam ediyor.