Gözaltı yönetmeliğinde değişiklik: Avukat beyanları tutanağa geçecek

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 81 vilayet emniyet müdürlüklerine 13 Haziran’da gönderilen “Tavsiye kararı”na dair yeni yönetmelik değişikliği gerçekleşti.

Söz konusu “Tavsiye Kararı”nda “İçişleri Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün yanıtı yazısına atıfla, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 147 ve 149. hususları ile Yakalama ve Gözaltına Alma ve Tabir Alma Yönetmeliği’nin 23. unsuru ile müdafiin vazifesinin söz alma süreci sırasında şüphelinin yahut sanığın haklarının korunması ve hukuka uygun olarak kullanılmasını sağlamak maksadıyla hukuksal yardımda bulunmak olduğu, müdafiin tüzel yardımda bulunurken şüphelinin yerine geçecek biçimde hareket edemeyeceği ve tabir tutanağına müdafi beyanı biçimde bir kısım eklenemeyeceği belirtilmiş, kollukça söz alınması sırasında avukat beyanlarına söz tutanağında yer verilmemesi, uygulamanın bu doğrultuda yapılarak yeknesaklığın sağlanması, mevzunun ilgili çalışana bildiri edilerek rastgele bir aksaklığa mahal verilmemesi” tabirleri yer almıştı.

Tartışmalı genelgeye dair bugün Resmi Gazete’de yönetmelik değişikliği yapılarak “Yakalama, Gözaltına Alma Ve Söz Alma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlandı.

AVUKAT BEYANLARI YER ALACAK

Yeni değişikliğe nazaran, “Müdafi şüpheliye bütün yasal haklarını hatırlatabilir. Müdafînin beyanı ve her türlü müdahalesi tutanağa geçirilir. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu Yönetmelik kararlarını Adalet Bakanı yürütür” denildi.

Söz konusu tartışma haziran ayında Urfa’dan bir avukatın Kamu Denetçiliği Kurumu’na yaptığı müracaat akabinde ortaya çıkmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından Kamu Denetçiliği’ne verilen cevap, genelge olarak bütün vilayet emniyet müdürlüklerine gönderilmişti. Bilhassa toplumsal aksiyonlara dönük gözaltı süreçlerinde avukatların beyanlarının tabir tutanağında yer alması engelleniyordu. Yeni yönetmelik değişikliği ile bu tartışmaya son verildi. (HABER MERKEZİ)